چندی با حضرت حافظ...

شاهدان گر دلبری زین سان کنند               زاهدان را رخنه در ایمان کنند

 
هر کجا ان شاخ نرگس بشکفد                    گلرخانش دیده نرگسدان کنند


ای جوان سرو قد گویی ببر                     پیش از آن کز قامتت چوگان کنند


عاشقان را بر سر خود حکم نیست               هر چه فرمان تو باشد ان کنند


پیش چشمم کمتر است از قطره ای              این حکایتها که از طوفان کنند

 


یار ما چون گیرد آغاز سماع                 قدسیان بر عرش دست افشان کنند


مردم چشمم به خون آغشته شد               در کجا این ظلم بر انسان کنند


خوش برآ با غصه  ای دل کاهل راز               عین خوش در بوته هجران کنند


سر مکش حافظ ز آه نیم شب
تا چو صبحت آینه رخشان کنند

 

شاید بعدا اومدم و توضیحاتی به این پست اضافه کردم....

/ 2 نظر / 23 بازدید
ختم صلوات

سلام داریم ختم برگزار میکنیم. خوشحال میشیم توی ختم شرکت کنید