کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا
 
   چه میدانی تو از امروز چه میدانم من از فردا
 
       همین یک لحظه را دریاب که فردا میشویم تنهای تنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 4 نظر / 6 بازدید
ساره

از دی که گذشت هرگز از او یاد مکن فردا که نیامدست فریاد مکن بر نامده و گذشته بنیادی نیست حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

منتظر

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. (دلال الامامه و کنزالعمال ، ج‌ 7، ص225)

ساغر

قرص های خواب لیوان لیوان آب آرزوی اینکه شاید تا ابد خوابت را ببینم .......!!! بروزم[گل]

lovelorn

منم از اینکه دلم رو صاف صاف به کسی دادم که دلش با من نبود احساس بدی دارم