# روزمرگی

غم دنیا نخواهد یافت پایان.... خوشا در بر رخ شادی‌گشایان

عــــــــــیدقــــــــــــربان، عیدذبح میــــوه ی دل ابراهــــیم و  ایثار ســــبز اسمـــــــــــــــــــــــاعیل عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویــــش عــید رهیــــــــــــــدگی از اســــــــارت نفـــــــس عــــــــید ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید