آخرین جمعه 90

 

آسمان غرق خیال است کجایی آقا ؟

آخرین جمعه سال است کجایی آقا ؟

یک نفر عاشق اگر بود زمین می فهمید..

عاشقی بی تو محال است ....

                              کجایی آقا؟

 

                                  

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
منتظر

سلام واقعا 70 صفحه انتخاب کردی؟