دنیا را نگه دارید

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم بگریم، گفتند دروغ است.وقتی خواستم بخندم، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم

/ 1 نظر / 12 بازدید
شفق

فک کنم از دکتر شریعتی باشه خیلی قشنگه عزیزم[قلب]