تا لحظه آخر منتظر اجابتم، خدایا.....

 

 خدایا قربونت برم نذار این امیدواری ای که دارم به ناامیدی تبدیل بشه!!

       همش وقتی این نشونه های دورو برمو میبینم فکر میکنم که دیگه بعدی بجای نشونه اجابت،  خوده اجابت خواهد بود.... خواهش میکنم منو از انتظار نجات بده

 خدااااااااااااایااااااااااا کرامتی بفرما درحق این بنده حقیر خیلی محتاج کرامت و لطف و معجزتم... پروردگارم :*

/ 0 نظر / 26 بازدید