تصمیم من

 

تصمیم گرفتم دیگه از هیچی خوشحال نشم!!!  

            حتی از چیز هایی که یه مدت آرزوی رسیدن به اونارو داشتم!

فقط آهسته زیر لب .... یا بلند و رسا از خدا تشکر میکنم                               

نه فقط وقتی که زمان خوشحالیمه.....                               

حتی زمانی که پرم از غم و غصه .... و دلم شکسته _طوریکه شیشه ای نازک بر اثر ضربه محکم چکشی که سمتش پرتاب شده شکسته باشه_

تصمیم گرفتم فقط شکر کنم و زبان به شکوه باز نکنم از بازی روزگار که یا نتیجه اعمال نیکمه و پاداشی گرفتم که مورد میلم نیست یا تقص گناهان و کیفر بدکاریها و سست انگاریهام!

خدایا

شکرت

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید