من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم...

نکند فرق به حالم! چه برانی..چه بخوانی...

چه به اوجم برسانی.... چه به خاکم بکشانی

نه من آنم که برنجم!! نه تو آنی که برانی!!

 

/ 0 نظر / 33 بازدید