..... :'(

 

 

این روزها ،
“بغض” دارم،
” گریه” دارم،
تا دلت بخواهد،
” آه” دارم …
ولی بازیگر خوبی شده ام
  می خندم !!

 

 

 

/ 3 نظر / 21 بازدید