و من الله توفیق

یه مدتی سرمان گرم امتحانات پایان ترم دانشگاه است . بنابراین نیستیم کوتاه زمانی به علت این ایام پر فیض.

نیازمند دعای سبزتان هستیم تا بلکه  یاریمان کند سرافراز از امتحانات بلند شویم ابرواسترس

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
کوثر

خیلی ممنون نه هنوز تموم نشده اتما ایشالا تموم میشه....رو اسمی که گفتی هم فک میکنم

کوثر

_______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶ __¤’¤’¤’¤’