گزیده

چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه           جهان پر است زگلبانگ عاشقانه ما

نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است         ز سوز سینه بود گرمی  ترانه  ما

                

                                                                                              رهی معیری

/ 0 نظر / 4 بازدید